Szybki skan efektywności i konkurencyjności/dowiedz się więcej

Nasz quick scan odpowie nam na pytanie na jakim etapie zaawansowania jest Wasza organizacja zakupowa, czy odpowiada potrzebom i czy pozyskiwane produkty mają właściwy koszt.

Nieodpłatnie w ramach programu "Natychmiastowe Oszczędności"

Szybki skan efektywności i konkurencyjności

1. Badanie dojrzałości funkcji zakupowej:

- Kompleksowa ocena zaawansowania funkcji zakupowej,

- Benchmarking względem liderów rynku,

- Analiza luk kompetencyjnych

- Plan działań służżcy zwiększeniu wydajności funkcji zakupowej,

- Definiowanie docelowej struktury i procesów/ procedur w oparciu o nadrzędne cele biznesowe,

- Prowadzenie szkoleń zakupowych,

- Wdrażanie narzędzi informatycznych.

 

2. Kategoryzacja i analityka wydatków

- Kategoryzacja wydatków zakupowych,

- Priorytetyzacja działań w oparciu o krytyczność zakupu i przewidywany potencjał usprawnień/ potrzeby biznesowe,

- Segmentacja dostawców,

- Strategie zarządzania z uwzględnieniem technik aktywizacji rynku.

 

3. Efektywne zarządzanie kategoriami zakupowymi

- Pogłębione analizy kategorii, definiowanie i zatwierdzanie inicjatyw usprawnieniowych,

- Określenie celów do osiągnięcia,

- Budowanie strategii zarządzania poszczególnymi kategoriami zakupowymi,

- Realizacja działań optymalizacyjnych w ramach kategorii zakupowych,

- Wdrożenie oszczędności, podsumowanie korzyści procesowych

MASZ PYTANIA?/skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies

Scroll-top