Zarządzanie dostawcami i SRM/dowiedz się więcej

Zajmujemy się:

1. Współpracą strategiczną

2. Współpracą taktyczną

3. Kwestiami operacyjnymi

 

Pozyskiwanie produktów:

Klient podejmuje decyzję jakiego rodzaju zaangażowanie naszej organizacji sobie życzy w proces pozyskiwania produktów.

Zarządzanie relacjami z dostawcami

1. Współpraca strategiczna

Zdecydowanie zalecamy strukturyzowanie oferty produktów dostawcy zgodnie ze stopniowaniem w ramach zarządzania relacjami z dostawcami, jasno przedstawionym dostawcom.

Kryteria przydzielania zatwierdzonym dostawcom statusu „Aktywny", „Preferowany" lub „Strategiczny" powinny stanowić motywację dla obu współpracujących stron.

W związku z tym proponujemy różne modele stopniowania relacji z dostawcą w ramach strategii SRM, zobowiązań prawnych, zarządzania ryzykiem i wskaźników wydajności.

Jak jest ukształtowana oferta dostawcy w oparciu o strategiczne pozycjonowanie znanych dostawców. To podejście umożliwia zaproponowanie bardziej zaawansowanych planów opracowywania produktów z dostawcami w celu uzyskania pożądanej segmentacji.

Np. można rozważyć współinwestycję w wybranego producenta ujętego w umowie lub narzucenie mu większej liczby obowiązków w celu rozszerzenia jego możliwości lub po prostu osiągnięcia większej konkurencyjności wśród dostawców.

Można także polegać na określonych możliwościach dostawcy, który nie spełnia określanych przez nas wymogów dotyczących wydajności np. w zakresie opracowywania nowych produktów bądź jakości.

2. Współpraca taktyczna

W oparciu o segmentację SRM dostawcy podstawowe znaczenie ma określenie najważniejszych czynników do śledzenia taktycznych aspektów kategorii, takich jak wpływ czynnika kosztotwórczego na ceny lub zmiany w wydajności lub nawet parametry makroekonomiczne.

Wszystkie te oraz inne pokrewne kwestie są potwierdzane przez nasze biuro ds. pozyskiwania i mogą być wdrażane w organizacji przy zachowaniu sprawdzonych metod postępowania. Dalsze działania kształtowane w oparciu o te kryteria mogą być przedstawiane klientowi w postaci wskaźników ujętych w raportach dotyczących dostaw, których wykonanie jest nam powierzane poza naszym regionem.

Poza wspomnianym pozycjonowaniem całego powiązanego pozyskiwania do naszych zadań związanych z działaniami taktycznymi i zarządzaniem kategorią należy także mapowanie dostawców, zawieranie umów i zadania z zakresu zapewnienia dostępności.

3. Kwestie operacyjne

- Codzienna komunikacja z dostawcą

- Zarządzanie kwestiami logistycznymi

- Planowanie dostaw

- Operacje finansowe

- Potwierdzanie jakości produktów

- Zarządzanie zamówieniami

MASZ PYTANIA?/skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies

Scroll-top