Zarządzanie Zmianami jako wsparcie projektów/dowiedz się więcej

Zdecydowaliśy się na pozyskanie kompetencji z zakresu zarządzania zmianą dla jako stały element wspierający nasze zarządzanie projektami. Dlatego zatrudniamy wyszkolonych w tej tematyce specjalistów, którzy potrafią ją stosować według najnowszych standardów.

Etapy

1. Zrozumienie zmiany

 • Jej typ i charakter
 • Powody zmiany
 • Jej zakres
 • Stan obecny
 • Przyszłe oczekiwania
 • Koncepcje
 • Przygotowanie organizacji

 

2. Szczegóły

 • Wpływ zmainy na proces
 • Wpływ zmiany na ludzi i organizację
 • Wpływ zmiany na zachowania
 • Wpływ zmiany na informacje
 • Koszty zmiany
 • Analiza ryzyka

 

3. Podejście

 • Umiejscowienie uczestników zmiany
 • Ustalenie oporów i potencjalnych oporów oraz nadanie im wag / wartości
 • Ustalenie zadań zespołu zarządzania zmianą

 

4. Implementacja

 • Plan akcji
 • Plan komunikacji
 • Plan szkoleń
 • Plan systemu Biz
 • Plan oporów i reakcji
 • Plan przejścia
 • Przegląd gotowości i zasobów
 • Ustalenie procesu eskalacji

 

5. Monitoring

 • Raportowanie ustalonych KPI'
 • Analizowanie zachowań i reakacji
 • Przeglądy na poziomie zarządczym
MASZ PYTANIA?/skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies

Scroll-top