Bosch BSH/sprawdz referencję

Tytuł projektu:

Koncepcja świadczenia usług zarządzanych w obszarze usług IT.

Wyzwanie:

Z racji ogromnej liczby projektów z zakresu pozyskiwania związanych z usługami IT firma Bosch musiała zapewnić sobie dobrą świadomość rynku i przegląd konkurencyjności, a także całej koncepcji pozyskiwania zapewniającej dostępność, jakość i odpowiednie ceny.

Szczegóły przypadku:

Gwałtownie rosnące zapotrzebowanie i wydatki w obszarze usług IT zagraża dostępności produktów, terminowości oraz wysokości kosztów. Rynek usług IT szybko idzie na przód i obejmuje miliony różnych możliwych kombinacji potencjalnie przydatnych konfiguracji projektów. Ceny także zależą w dużym stopniu od dostępności wiedzy. Dostawcy próbują zaoferować możliwie najwięcej usług, często nie dysponują jednak najważniejszą wiedzą.

Rozwiązanie:

Opracowaliśmy koncepcję Double MSP (ang. Double Managed Service Providing — podwójne świadczenie zarządzanych usług), zgodnie z którą najwięksi gracze z branży usług IT mapują rynek i przyszłe zapotrzebowanie na usługi. W oparciu o uznaną sieć poddostawców dostawcy usług zarządzanych przygotowują odpowiednie informacje pod kątem poszczególnych projektów, napędzając optymalizację i umożliwiając kontrolę wydajności. W okresie, gdy zaproponowano koncepcję MSP, byliśmy w stanie obniżyć koszt pozyskania usług IT w ramach bieżących działań zaopatrzeniowych o 8,5 mln. EUR.

Okres trwania:

24 miesiące.

PRACOWALIŚMY DLA/zobacz naszych klientów

MASZ PYTANIA?/skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies

Scroll-top