IKEA/sprawdz referencję

IKEA - przedsiębiorstwo zajmujące się głównie sprzedażą detaliczną oraz produkcją mebli, a także artykułów dekoracyjnych. Zostało założone przez Ingvara Kamprada w 1943 r. Pod koniec 2014 roku sieć IKEA obejmowała 315 sklepów w 27 krajach.

 

Tytuł projektu:

Opracowanie narzędzia do analizy podziału kosztów i określania dalszych działań na podstawie uzyskanych danych.

Wyzwanie:

Ikea to rozwinięta organizacja, która realizuje aktualnie działania z zakresu pozyskiwania. Choć dostępna jest obszerna wiedza w zakresie surowców, składowych i komponentów kosztów, firma IKEA poprosiła o opracowanie koncepcji narzędzia informatycznego umożliwiającego kupującym porównywanie wpływu różnych czynników kosztotwórczych na ich produkty oraz o weryfikację opracowanej w ten sposób koncepcji.

Szczegóły przypadku:

Wyzwaniem było opracowanie jak najprostszego szablonu roboczego, z którym dobrze by się pracowało. Różnorodne złożone komponenty poskromiono w ramach opracowanych pod kątem poszczególnych kategorii szablonów wykorzystujących analizę podziału kosztów (CBD, ang. cost break down). Menedżer kategorii może samodzielnie wybrać stopień szczegółowości podziału kosztów. Po każdej odebranej ofercie cenowej plik CBD analizy podziału kosztów był przesyłany do głównego rozwiązania wyświetlającego wiele interesujących współzależności i danych wejściowych użytecznych dla firmy.

Rozwiązanie:

Rozwiązanie, opracowane specjalnie dla firmy IKEA we współpracy z polską zewnętrzną firmą tworzącą oprogramowanie, obejmowało kilka trybów działania. Narzędzie główne pozwala kupującemu przesyłać oferty cenowe lub przetargowe dostawcy, umożliwiając tym samym długoterminowe gromadzenie danych do historii analiz podziału kosztów. Poza tym dokonano także analizy porównawczej wpływu kosztu towaru i czynników kosztotwórczych na tle historii kosztu produktu, co pozwoliło kupującemu w jednoznaczny sposób przekonać się o konkurencyjności pozyskiwanych elementów. Inna wersja tego narzędzia jest obecnie nadal w aktywnym użyciu w oddziałach firmy IKEA na całym świecie.

Okres trwania:

6 miesięcy.

PRACOWALIŚMY DLA/zobacz naszych klientów

MASZ PYTANIA?/skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies

Scroll-top