IKEA Components AB/sprawdz referencję

Liczba pracowników: 501-1000, data założenia: 1984 r.; firmę założono w celu zapewnienia wsparcia w zakresie dostaw komponentów i materiałów dla firmy IKEA.

Tytuł projektu:

Standaryzacja pod kątem wysokiej jakości tektury.

Wyzwanie:

Firma IKEA Components to dedykowany partner IKEA Group zapewniający wsparcie w zakresie pozyskiwania komponentów. Z racji wysokich kosztów złej jakości (COPQ, ang. costs of poor quality) związanych ze zbyt niską jakością opakowań firma IKEA poprosiła o przygotowanie analizy przyczyn źródłowych i wdrożenie odpowiedniego rozwiązania.

Szczegóły przypadku:

Choć problem wysokich kosztów złej jakości odnotowano na całym świecie, firma IKEA postanowiła uruchomić projekt pilotażowy na terytorium Europy, gdzie mieszczą się siedziby większości dostawców. Wybraliśmy laboratorium testowe w Łodzi, które zostało następnie poddane certyfikacji firmy IKEA, aby możliwe było zapewnienie podstawowych warunków do prowadzenia badań. Zebrano szereg próbek od dostawców tektury. Okazało się, że żadna z próbek dostarczonych przez 60 różnych dostawców nie spełniła 6 wymogów dotyczących jakości wskazanych w specyfikacji.

Rozwiązanie:

W oparciu o równoległe realizowaną procedurę selekcji dostawcy tektury wyznaczyliśmy certyfikowanego poddostawcę w celu zapewnienia tektury dostawcom firmy IKEA, zmodyfikowaliśmy wymogi zawarte w specyfikacji tektury oraz wdrożyliśmy proces losowych testów jakości.

Okres trwania:

6 miesięcy.

PRACOWALIŚMY DLA/zobacz naszych klientów

MASZ PYTANIA?/skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies

Scroll-top