IKEA Components AB/sprawdz referencję

Tytuł projektu:

Zaproszenie do składania propozycji przez europejskich dostawców tektury.

Wyzwanie:

Ceny opakowań tekturowych różnią się znacznie między dostawcami firmy IKEA w Europie. Aby uniknąć dodatkowych kosztów, oddział IKEA Trading Office Central Europe podjął decyzję o ogłoszeniu dla dostawców przetargu na wykorzystywaną tekturę.

Szczegóły przypadku:

Przedmiotem przetargu była tektura o łącznej powierzchni 120 000 m². Oferty cenowe miały uwzględnić około 40 podstawowych rodzajów opakowań z tektury, 6 różnych parametrów jakości i tuziny różnych rodzajów tektury. Rozrzut geograficzny stanowił poważne wyzwanie podczas alokacji jednostek biznesowych.

Rozwiązanie:

Po przeprowadzeniu przetargu i zleceniu wolumenów poddostawcom firmy IKEA udało nam się obniżyć koszty tekturowych opakowań o 20–35% w przypadku różnych dostawców.

Okres trwania:

6 miesięcy.

PRACOWALIŚMY DLA/zobacz naszych klientów

MASZ PYTANIA?/skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies

Scroll-top