Kingfisher PLC/sprawdz referencję

Tytuł projektu:

Europejski transport drogowy - pozyskiwanie.

Wyzwanie:

Globalne ujednolicenie oferty pozyskiwanych produktów z zakresu majsterkowania przewidziana na lata 2015–2020 wymagała unowocześnienia konfiguracji logistycznej w regionie Europy, które z biegiem czasu miało przybrać zasięg globalny. W centrum uwagi znalazły się nie tylko nowe ceny; kwestią w największym stopniu zaprzątającą uwagę wszystkich było nowe rozwiązanie logistyczne.

Szczegóły przypadku:

Większość produktów należących do oferty jest transportowanych siecią drogową. Firma Kingfisher, która podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań do ujednolicenia oferty, chciała być w stanie zaoferować wybranym producentom najlepsze warunki transportowe.

Rozwiązanie:

Siedziba firmy ogłosiła zaproszenie do składania propozycji, dzięki któremu firma Kingfisher mogła skorzystać ze wszelkich możliwych kombinacji między różnymi regionami Europy przy maksymalnej stawce za kilometr. Otrzymane oferty charakteryzowały się ogromną konkurencyjnością.

Okres trwania:

6 miesięcy.

PRACOWALIŚMY DLA/zobacz naszych klientów

MASZ PYTANIA?/skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies

Scroll-top