PGNiG/sprawdz referencję

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) — największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej. Działalność prowadzi głównie w Polsce, a także za granicą — w Libii, Pakistanie, Czechach, Danii, Niemczech. Zatrudnienie 29 285 (2014). PGNiG dostarcza gaz do 6,5 milionów klientów (stan z 2008), w tym gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw

Tytuł projektu:

Transformacja zaopatrzenia.

Wyzwanie:

Rozmiar organizacji PGNiG i metody wykorzystywane przez nią w ramach działalności operacyjnej stanowią wyraźną przeszkodę dla poprawy wyników związanych z zaopatrzeniem. W związku z tym zarząd grupy poprosił o przygotowanie projektu konsultingowego, który uwzględniałby analizę bieżących instrukcji organizacji dotyczących zaopatrzenia. Poza tym, należało szczegółowo zakwestionować wydatki na kategorię IT.

Szczegóły przypadku:

PGNiG to przedsiębiorstwo państwowe. W konsekwencji zaopatrzenie jest ograniczane krajowymi przepisami prawa ustalającymi standardy operacyjne procesu pozyskiwania.

Rozwiązanie:

Zaproponowaliśmy podejście zakładające utrzymanie zgodności operacyjnej z przepisami prawa krajowego, a także utworzenie nowej tabeli pracy z użyciem aktualnych narzędzi do zarządzania kategorią oraz metod pracy. Z niecierpliwością czekamy, aż dyrektor generalny przydzieli nam zadanie polegające na wdrożeniu programu pilotażowego.

Okres trwania:

3 miesiące.

PRACOWALIŚMY DLA/zobacz naszych klientów

MASZ PYTANIA?/skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies

Scroll-top